جدیدترین مطالب
نظم شخصی

استمرار

حتمن برای شما هم پیش آمده است. کاری را آغازیدید ولی کمی بعد آن را رها کردید. در حالی که در آغاز سرشار از انگیزه

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

تکانه ها

دیروز وقتی اولین جلسه ی نظم شخصی خانم عبدی را می دیدم و یادداشت برداری می کردم به یک چیز مهم پی بردم. تکانه. چند

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

عزت‌نفس

شاید بشود گفت، پایه و اساس هر کاری عزت‌نفس است. شما یک درخت را در نظر بگیرید. این درخت از ریشه، ساقه، شاخه‌ها و میوه‌ها

ادامه مطلب »